בקשה לצו ירושה

מהו צו ירושה?

צו ירושה הנו צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה לאחר פטירתו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה ולאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה (במצב בו קיימת צוואה, מדובר בהליך אחר, הליך בקשת צו קיום צוואה).חלוקת הירושה תתבצע במסגרת מנגנון ה"ירושה על פי דין" הקבוע בפרק ב', סעיפים 10-17 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן:"חוק הירושה").צו הירושה הנו צו דקלרטיבי (הצהרתי) ובו יצוין מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון (העיזבון הינו הגדרה משפטית המייצגת את נכסיו של המוריש נכון ליום פטירתו).

מדוע צריך להוציא את הצו?

ללא הוצאת הצו, לא ניתן לטפל בענייניו הכספיים של המוריש, לדוגמא, העברת חשבונות הבנק של המוריש ליורשים. ללא הצו, לא ניתן יהיה לרשום על שם היורשים את נכסיו של המוריש, לדוגמא, רישום ירושה בטאבו. על מנת לרשום על שם היורשים דירה שהייתה בבעלותו של המוריש, תדרוש לשכת רישום המקרקעין (טאבו) את הצו ולא תבצע כל פעילות הקשורה בהעברת הנכס על שם היורשים ללא צו זה.לסיכום, ללא צו הירושה לא תוכלו לקבל את חלקכם בירושה.

מי יכול להגיש את הבקשה לצו ירושה?

את הבקשה יכול להגיש כל אחד מהיורשים וכן כל בעל עניין בהוצאת הצו. בעל עניין כזה יכול להיות נושה של המוריש או נושה של אחד היורשים.

מהו התהליך המתבצע לצורך קבלת הצו?

הבקשה תוגש ללשכת הרשם לענייני ירושה אשר באזור סמכותו היה מקום מושבו האחרון של המוריש.במידה וישנה הסכמה בכתב של כל היורשים על פי דין, ניתן להגיש את הבקשה גם לבית דין דתי (בית דין רבני, בית דין שרעי ובתי דין דתיים אחרים בהתאם לחוק).בקשה המוגשת על ידי עורך דין, תוגש באופן מקוון (אופן הגשה זה, מלבד היותו מהיר יותר, מקנה הנחה בת 15% באגרת פתיחת הבקשה המשולמת לרשם הירושות).לאחר הגשת הבקשה יבוצעו על ידי הרשם לענייני ירושה, הפעולות הבאות:

  1. עותק מהבקשה יועבר לעיון בלשכת האפוטרופוס הכללי.
  2. הודעה על הגשת הבקשה לצו ירושה תפורסם בעיתונות היומית וברשומות וזאת על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לבקשה (בעבור פרסום זה משולמת אגרה נוספת לרשם הירושות בסך 130 ש"ח).במצבים מסוימים כגון הגשת התנגדות לבקשה לצו ירושה או כאשר האפוטרופוס הכללי מודיע לרשם הירושות בתוך 45 ימים מקבלת עותק הבקשה אצלו, כי יש לו עניין בתיק, יעביר רשם הירושות את הטיפול בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה. במצב בו לא הוגשה התנגדות למתן הצו בחלוף המועד להגשת התנגדויות (14 ימים מיום הפרסום בעיתון, אלא אם נקבע על ידי הרשם אחרת) ואין התערבות בבקשה מצד האפוטרופוס הכללי, יינתן צו הירושה וישלח למבקש. יצויין כי בעבר הייתה דרישה מצד רשם הירושות כי בתוך 7 ימים מהגשה מקוונת של הבקשה, יש להגיש פיזית אצל רשם הירושות,

את מסמכי המקור הבאים: תעודת פטירה, תצהיר לאימות עובדות הבקשה לצו ירושה חתומה ומאומתת על ידי עורך דין, הודעות ליורשים על פי דין, אולם דרישה זו אינה בתוקף עוד מסגרת הגשת הבקשה על ידי עורך דין. החל מספטמבר 2018, מופקים הצווים על ידי רשם הירושות באופן דיגיטלי ומופצים עם הוצאת הצו למשרדי ממשלה, בנקים וחברות ביטוח כך שלמשל בבקשה להעברת הנכס בטאבו על שם היורשים, לא תדרשו להציג עותק פיזי כך שמימוש הצו, נהפך לזמין ופשוט יותר. החל ממרץ 2020, בוטלה חובת אימות הבקשה כתצהיר ובכך נסללה הדרך להגשה וטיפול מהירים יותר בבקשות המוגשות באמצעות עורך דין.

תוך כמה זמן אקבל את הצו?

מתוך ניסיון הנלמד לאחר הגשת בקשות רבות על ידי משרדנו, עולה כי במידה ותהליך הוצאת הצו מתנהל באופן הרגיל (בו לא מוגשות התנגדויות וכן אין כל התערבות של האפוטרופוס הכללי), יארך התהליך בין 30-60 ימים.

עלות טיפול בבקשה לצו ירושה – לחצו כאן למידע נוסף

הוצאת צו ירושה

הוצאת צו ירושה

הוצאת צו ירושה נועדה לקבלת מידע על זהות היורשים של עיזבון אדם שהלך לעולמו. צו הירושה עצמו הינו אקט משפטי הקובע את זהות היורשים על פי הנכתב בצוואה עצמה. כל אחד מהיורשים רשאי על פי דין להגיש בקשה למתן צו ירושה. במקרה ואין צוואה אזי פועלים על פי חוק הירושה הקיים הקובע חלוקת נכסים והון שווה בשווה לכל היורשים החוקיים. טל לונדון משרד עורכי דין עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע רלוונטי.

הוצאת צו ירושה – מוגשת לרשם הירושה

הוצאת צו ירושה מוגשת לרשם הירושה אם כי ניתן להגיש את הבקשה גם לבית דין דתי. צו ירושה מפרט אך ורק את זהות היורשים ומה חלקו של כל אחד בעיזבון. אין הוא עוסק בהיקף העיזבון. משרד עורך דין יכול להגיש את הבקשה גם בצורה מקוונת  ונדרשת לה חתימה אלקטרונית. יש ליידע את היורשים על המהלך בצורה רשמית. כך על פי שליחת מכתבים רשומים. הבקשה מתפרסמת גם בעיתונים רשמיים ומטרתה היא, בין היתר, ליידע את הציבור או כל אחד המבקש להתנגד לקיום הצוואה. קיים פרק זמן מסוים בו הם יכולים להתנגד ומועד הפרסום מצביע על התאריך הראשון למניין תקופת ההתנגדות. צריך לציין ולומר, כי כל הפרוצדורה הנ"ל חשובה כי, לעיתים, מדובר על צוואות בהן יש הון רב כמו גם רכוש יקר ערך.

מעורבות עורך דין

מעורבות עורך דין בהליך הנ"ל חשובה בגלל שהיא מונעת טעויות מביכות ואפילו קריטיות בהגשת הבקשות. יש לציין כי ליקוי או פגם בבקשה עלול, למשל, לעכב משך זמן טיפול ולמנוע מהיורשים קבלת עיזבון מוקדם ככל האפשר.

משרד ידוע

טל לונדון משרד עורכי דין מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי עם יחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ, הקשבה והפנמה לצרכי הלקוח, מציאת פתרונות יצירתיים למצבים בעייתיים, ליווי וייצוג, מחירים נוחים ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים מלימודים, התמחויות והשתלמויות, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך זמן ועוד. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת במשרדם לטובת נוספים.

בקשת צו ירושה

בקשת צו ירושה

בקשת צו ירושה הינה אקט שנועד לקבלת מידע על זהות יורשי עזבון אדם שנפטר. לאחריה יימסרו למבקש זהות היורשים על פי מה שנכתב בצוואה הקיימת. את הבקשה יכול להגיש כל יורש בעצמו או באמצעות עורך דין מטעמו. ניתן להגישה בצורה מקוונת אבל נדרש לצרף אליה חתימה אלקטרונית, שלרוב, מצויה רק אצל עורכי דין. טל לונדון משרד עורכי דין עוסק בתחום וניתן לקבל ממנו מידע מפורט.

בקשת צו ירושה – מילוי טפסים באופן תקין

בקשת צו ירושה חייבת להתבצע תוך כדי מילוי טפסים בצורה נכונה. מגישים אותה לרשם הירושה או לבית דין דתי. כל טעות עלולה לעכב את הטיפול ולגרום לעיכוב בקבלת ההון והכספים המיועדים ליורשים.  צריך לציין, כי צו ירושה מציין רק את זהות היורשים ומה חלקו של כל אחד בעיזבון. אין הוא עוסק בהיקף העיזבון. הנתונים הללו מצויים בצוואה אשר  תוכנה מתפרסם מאוחר יותר ובמועד אחר. יש חשיבות רבה לתהליך נכון ומסודר מאחר והוא מאפשר למתנגדים להגיב על הצוואה ולבקש למשל, התנגדות לצו קיום צוואה עליה ידונו בהמשך בבית דין לענייני משפחה. התהליך מובנה וכולל הודעות רשומות לכל אחד מהיורשים, וכן, פרסום שני עיתונים יומיים. מועד הפרסום הוא התאריך הקובע להבעת התנגדות לקיום הצוואה שהינה מוגבלת ל 14 יום.

ייעוץ וטיפול עורך דין

כדאי לערב עורך דין בהגשת הבקשה. אחת הסיבות העיקריות היא שהוא יודע לעשות את ההליך בצורה נכונה וללא טעויות. כאשר מדובר על הון רב וסכומי כסף נכבדים המגיעים ליורשים הרי שיש חשיבות לליווי יעיל ומיומן. כל עיכוב בקבלת כספי עזבון הינה משמעותית ועלולה לגרום להפסדים כספיים.

בקשת צו ירושה – משרד עם הצלחות מוכחות 

טל לונדון משרד עורכי דין מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנו שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. הוא מקיף וכולל ייעוץ, ייצוג ככל הנדרש וליווי צמוד, מציאת פתרונות יצירתיים למצבים שונים, מחירים נוחים ועוד. מנהליו הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים מלימודים, התמחויות והשתלמויות, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך שנים ועוד. הם ישמחו להעמיד יכולותיהם וכישוריהם לטובת נוספים.

בקשת צו ירושה - משרד עם הצלחות מוכחות 

בקשה לצו ירושה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

עוד בנושא

ייצוג דיירים בפינוי בינוי
ייצוג דיירים בפינוי בינוי

ייצוג דיירים בפינוי בינוי – עו"ד טל לונדון ייצוג דיירים בפינוי בינוי נעשה על ידי עורך דין המכיר את התחום לעומק. מדובר על פרויקט מורכב הכרוך בביצוע מטלות רבות מצידו.

קרא עוד »
עורך דין מכירת דירה תל אביב
עורך דין מכירת דירה תל אביב

עורך דין מכירת דירה תל אביב טל לונדון עורך דין מכירת דירה תל אביב מייצג לקוחות אשר מבקשים לבצע עסקה זאת בעיר ובאזורים הסמוכים אליה. היא נחשבת למורכבת וכרוכה בהעברת

קרא עוד »
דילוג לתוכן