מהו צו ירושה?

דוגמא לצו ירושה

צו ירושה הנו צו שניתן על ידי הרשם לענייני ירושה לאחר פטירתו של אדם שלא הותיר אחריו צוואה ולאחר שהוגשה בקשה לצו ירושה (במצב בו קיימת צוואה, מדובר בהליך אחר, הליך בקשת צו קיום צוואה).

חלוקת הירושה תתבצע במסגרת מנגנון ה"ירושה על פי דין" הקבוע בפרק ב', סעיפים 10-17 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן:"חוק הירושה").

צו הירושה הנו צו דקלרטיבי (הצהרתי) הקובע מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון (העיזבון הינו הגדרה משפטית המייצגת את נכסיו של המוריש נכון ליום פטירתו).

לייעוץ ראשוני, צרו קשר


ליצירת קשר טלפוני: 052-4488449

מדוע צריך להוציא צו ירושה?

ללא צו ירושה לא ניתן לטפל בענייניו הכספיים של המוריש, לדוגמא, העברת חשבונות הבנק של המוריש ליורשים.
ללא צו הירושה לא ניתן יהיה לרשום על שם היורשים את נכסיו של המוריש, לדוגמא, רישום ירושה בטאבו. על מנת לרשום על שם היורשים דירה שהייתה בבעלותו של המוריש, תדרוש לשכת רישום המקרקעין (טאבו) את צו הירושה ולא תבצע כל פעילות הקשורה בהעברת הנכס על שם היורשים ללא צו זה.

לסיכום, ללא צו הירושה לא תוכלו לקבל את חלקכם בירושה.

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

את הבקשה לצו ירושה יכול להגיש כל אחד מהיורשים וכן כל בעל עניין בהוצאת צו הירושה. בעל עניין כזה יכול להיות נושה של המוריש או של אחד היורשים.

מהו התהליך המתבצע לצורך קבלת צו הירושה?

הבקשה לצו ירושה תוגש ללשכת הרשם לענייני ירושה אשר באזור סמכותו היה מקום מושבו האחרון של המוריש.

במידה וישנה הסכמה בכתב של כל היורשים על פי דין, ניתן להגיש את הבקשה לצו ירושה גם לבית דין דתי (בית דין רבני, בית דין שרעי ובתי דין דתיים אחרים בהתאם לחוק).

בקשה המוגשת על ידי עורך דין המייצג את המבקש או מבקשת צו הירושה, תוגש באופן מקוון (אופן הגשה זה, מלבד היותו מהיר יותר, מקנה הנחה בת 15% באגרת פתיחת הבקשה המשולמת לרשם הירושות).

לאחר הגשת הבקשה יבוצעו על ידי הרשם לענייני ירושה, הפעולות הבאות:
1. עותק מהבקשה יועבר לעיון בלשכת האפוטרופוס הכללי.
2. הודעה על הגשת הבקשה לצו ירושה תפורסם בעיתונות היומית וברשומות וזאת על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לבקשה (בעבור פרסום זה משולמת אגרה נוספת לרשם הירושות בסך 130 ש"ח).

במצבים מסוימים כגון הגשת התנגדות לבקשה לצו ירושה או כאשר האפוטרופוס הכללי מודיע לרשם הירושות בתוך 45 ימים מקבלת עותק הבקשה אצלו, כי יש לו עניין בתיק, יעביר רשם הירושות את הטיפול בבקשה לצו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה.

במצב בו לא הוגשה התנגדות למתן הצו בחלוף המועד להגשת התנגדויות (14 ימים מיום הפרסום בעיתון, אלא אם נקבע על ידי הרשם אחרת) ואין התערבות בבקשה מצד האפוטרופוס הכללי, יינתן צו הירושה וישלח למבקש.

 יצויין כי בתוך 7 ימים מהגשה מקוונת של הבקשה לצו ירושה, יש להגיש פיזית אצל רשם הירושות, את מסמכי המקור הבאים: תעודת פטירה, תצהיר לאימות עובדות הבקשה לצו ירושה חתומה ומאומתת על ידי עורך דין, הודעות ליורשים על פי דין.

החל מספטמבר 2018, מופקים הצווים על ידי רשם הירושות באופן דיגיטלי ומופצים עם הוצאת הצו למשרדי ממשלה, בנקים וחברות ביטוח כך שלמשל בבקשה להעברת הנכס בטאבו על שם היורשים, לא תדרשו להציג עותק פיזי של צו הירושה כך שמימוש צו הירושה נהפך לזמין ופשוט יותר.

תוך כמה זמן אקבל את צו הירושה?

במידה ותהליך הוצאת צו הירושה מתנהל ללא התנגדויות וללא התערבות האפוטרופוס הכללי כאמור, יארך התהליך כחודש עד שלושה חודשים.

עלות טיפול בבקשה לצו ירושה

שכר הטרחה הנגבה בגין הגשת בקשה לצו ירושה נע בין 1,500 – 3,000 ש"ח ונקבע לאחר קבלת אינפורמציה מפורטת מהמבקש וסקירת הפרטים הרלוונטיים להגשת הבקשה.

כאמור, הוצאת צו ירושה עלולה לארוך (במקרים הפשוטים) מספר חודשים ועל כן ישנה חשיבות עליונה למועד הגשת הבקשה. משרדנו מתחייב להגיש את הבקשה תוך 48 שעות מקבלת המסמכים הדרושים מהלקוח.

לייעוץ ראשוני, צרו קשר


ליצירת קשר טלפוני: 052-4488449