מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה נועד למקרים בהם המוריש השאיר אחריו צוואה ומהווה אחד מבין שני המצבים הנפוצים בהם ניתן לרשת אדם בהתאם לחוק בישראל. צו זה מאפשר את קיומה של הצוואה שהשאיר אחריו המוריש וזאת בהבדל מהמצב השני, ירושה על פי דין, בה נקבעים היורשים וחלקם בעיזבון בהתאם למנגנון הקבוע בפרק השני לחוק הירושה, תשכ"ה 1965 (להלן:"חוק הירושה") והצו שיוצא במצב זה הינו צו ירושה.

על מנת לחלק את עזבונו של המוריש בהתאם לצוואה שהשאיר, יש להוציא צו קיום צוואה המקנה לצוואה תוקף של פסק דין ומאפשר חלוקתה בין היורשים בצוואה , כדין.

לייעוץ ראשוני, צרו קשר


ליצירת קשר טלפוני: 052-4488449

מדוע צריך להוציא צו קיום צוואה?

ללא צו קיום צוואה לא ניתן לטפל בענייניו הכספיים של המוריש, לדוגמא, העברת חשבונות הבנק של המוריש ליורשים.
ללא צו קיום צוואה לא ניתן יהיה לרשום על שם היורשים את נכסיו של המוריש, לדוגמא, רישום ירושה בטאבו. על מנת לרשום על שם היורשים דירה שהייתה בבעלותו של המוריש, תדרוש לשכת רישום המקרקעין (טאבו) את צו קיום הצוואה ולא תבצע כל פעילות הקשורה בהעברת הנכס על שם היורשים ללא צו זה.

לסיכום, ללא צו קיום הצוואה, לא תוכלו לקבל את חלקכם בירושה.

מי יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

את הבקשה לצו קיום צוואה יכול להגיש כל אחד מהיורשים  שצוינו בצוואה.
כמו כן, יכול לבקש קיום צוואה כל אדם המעוניין בהוצאת הצו. לדוגמא, כאשר לאחד היורשים המצוינים בצוואה קיימים נושים רבים, יכול אחד הנושים לבקש את מימוש הצוואה וזאת על מנת שיוכל להקל את הליכי גביית החובות מאותו היורש.

מהו התהליך המתבצע לצורך קבלת צו קיום הצוואה?

הבקשה לצו קיום צוואה תוגש ללשכת הרשם לענייני ירושה אשר באזור סמכותו היה מקום מושבו האחרון של המוריש.

במידה וישנה הסכמה בכתב של כל היורשים, ניתן להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה גם לבית דין דתי (בית דין רבני, בית דין שרעי ובתי דין דתיים אחרים בהתאם לחוק).

בקשה המוגשת על ידי עורך דין המייצג את המבקש או מבקשת צו קיום הצוואה, תוגש באופן מקוון (אופן הגשה זה, מלבד היותו מהיר יותר, מקנה הנחה בת 15% באגרת פתיחת הבקשה המשולמת לרשם הירושות).

לאחר הגשת הבקשה ותשלום אגרת פתיחת הבקשה ואגרת הפרסום בעיתון, יבדוק הרשם לענייני ירושה:
האם כל הפרטים בבקשה מלאים והאם צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים.
האם ישנה צוואה אחרת מהצוואה בגינה מוגשת בקשת צו קיום הצוואה שהופקדה על ידי המוריש בעבר אצל הרשם לענייני ירושה.
האם הופקד בעבר זיכרון דברים על צוואה שבעל פה.
תפורסם מודעה בעיתון יומי וברשומות בדבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. מודעה זו תכלול, בהתאם לחוק, הזמנה למעוניינים, להגיש התנגדות לבקשה ולמתן הצו המבוקש.
עותק הבקשה יועבר לאפוטרופוס הכללי על מנת שזה יקבע האם בהתאם לתפקידיו וסמכויותיו עליו לקחת חלק בהליך.

במידה והוגשה התנגדות לצו קיום הצוואה במסגרת התקופה המיועדת להגשת התנגדויות (14 ימים מפרסום המודעה בדבר הגשת הבקשה למימוש הצוואה, אלא אם קבע הרשם לענייני ירושה תקופה ארוכה יותר) או שהודיע האפוטרופוס הכללי לרשם לענייני ירושה כי בכוונתו לקחת חלק בהליך, הבקשה תועבר לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה שידון בבקשה וישמע את טענות המתנגדים ו/או האפוטרופוס הכללי לצורך החלטתו בבקשה. 

במידה ולא הוגשו התנגדויות כאמור והאפוטרופוס הכללי לא הצטרף להליך, ינתן צו קיום הצוואה כמבוקש בבקשה ויתאפשר קיום צוואה מהיר יחסית.  

יצויין כי בתוך 7 ימים מהגשה מקוונת של הבקשה לצו קיום צוואה, יש להגיש פיזית אצל רשם הירושות, את מסמכי המקור הבאים: צוואה, אישור יידוע הזוכים בצוואה על הגשת הבקשה לצו קיום צוואה (במידה והזוכים בצוואה אינם מבני משפחתו של המנוח יש לצרף גם אישורי יידוע של בני משפחתו של המנוח), תצהיר לאימות עובדות הבקשה לצו קיום צוואה חתומה ומאומתת על ידי עורך דין, תעודת פטירה.

החל מספטמבר 2018, מופקים הצווים על ידי רשם הירושות באופן דיגיטלי ומופצים, עם הוצאת הצו, למשרדי ממשלה, בנקים וחברות ביטוח כך שלמשל בבקשה להעברת הנכס בטאבו על שם היורשים, לא תדרשו להציג עותק פיזי של צו קיום הצוואה, כך שמימוש הצוואה נהפך לזמין ופשוט יותר. 

כמה זמן לוקח להוציא צו קיום צוואה?

במידה ותהליך הוצאת צו קיום הצוואה מתנהל ללא התנגדויות וללא התערבות האפוטרופוס הכללי כאמור, יארך התהליך כחודשיים עד ארבעה חודשים.

עלות טיפול בבקשה לצו קיום צוואה

שכר הטרחה הנגבה בגין הגשת בקשה לצו קיום צוואה נע בין 1,500 – 3,000 ש"ח ונקבע לאחר קבלת אינפורמציה מפורטת מהמבקש וסקירת הפרטים הרלוונטיים להגשת הבקשה.

כאמור, הוצאת צו קיום צוואה עלולה לארוך (במקרים הפשוטים) מספר חודשים ועל כן ישנה חשיבות עליונה למועד הגשת הבקשה.
משרדנו מתחייב להגיש את הבקשה תוך 48 שעות מקבלת המסמכים הדרושים מהלקוח.

לייעוץ ראשוני, צרו קשר


ליצירת קשר טלפוני: 052-4488449