צוואה

מהי צוואה?

צוואה הנה מסמך בעל תוקף משפטי הכולל בתוכו הוראות באשר למה יעשה ברכושו וזכויותיו של המצווה לאחר מותו.

צוואה הנה כלי רב עצמה בידי אדם, המאפשר לו שליטה ברכושו גם לאחר פטירתו.

בצוואה ניתן לשלב מנגנונים שונים והתניות אשר יאפשרו שליטה אופטימלית של המצווה ברכושו, תוך הגשמה מלאה של רצונותיו.

בהעדר צוואה, חלות הוראות הירושה על פי דין המעוגנות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"), הוראות קבועות אשר אינן מאפשרות את הגמישות, הפיקוח והשליטה שמאפשרת צוואה המנוסחת באופן מקצועי.

כך לדוגמה במצב של משפחה ממוצעת, בה הולך אחד ההורים לעולמו, קובעות הוראות הירושה על פי דין כי בן הזוג שנותר בחיים ירש מחצית העיזבון ואילו הילדים ירשו את המחצית השנייה. כך לפתע, הופכים הילדים ל"שותפים" של בן הזוג שנותר בחיים בכל רכוש המשפחה ועל אף שישנם מקרים בהם סיטואציה מאין זו מקובלת הרי שניתן לומר בוודאות כי רבים המקרים בהם מצבים מעין אלו אינם רצויים ועלולים לפגוע או להקשות את המשך התנהלותו של בן הזוג שנותר בחיים.

דוגמאות נוספות ליתרונות עריכת צוואה יפורטו בהמשך מאמר זה.

סוגי צוואות

הדין הישראלי מכיר ב-4 סוגי צוואות, כאמור בחוק הירושה וכדלקמן:

צוואה בכתב יד – סעיף 19 לחוק הירושה

צוואה אשר נכתבת כולה בכתב ידו של המצווה, צוואה כזו בצירוף תאריך וחתימה הינה צוואה תקפה בהתאם לחוק.

צוואה בעדים – סעיף 20 לחוק הירושה

צוואה מסוג זה הינה השכיחה ביותר והנה כשרה וחוקית מרגע שנעשתה בכתב (הדפסה או כתב יד), כוללת תאריך וחתימת המצווה וכן אישור שני עדים בחתימתם כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וחתם עליה בפניהם.

צוואה בפני רשות – סעיף 22 לחוק הירושה

צוואה שנערכת בפני נוטריון, שופט, רשם או חבר בית דין דתי.
המצווה אומר את דבר צוואתו לאחד מן הגורמים הנ"ל אשר יכתבו את הדברים, יקריאו אותם בפני המצווה ויאשרו בחתימתם על פני הצוואה שהיא נקראה והמצווה הצהיר בפניהם כאמור. עריכת צוואה בדרך זו, שימושית בעיקר במצבים בהם המצווה אינו יכול לחתום או שלא נמצאו עדים אשר יאשרו הצוואה כאמור בסעיף הקודם.

צוואה בעל פה – סעיף 23 לחוק הירושה

צוואה זו הינה נדירה ביותר ומיועדת למקרים בהם המצווה עומד בפני מצב מסכן חיים ומפאת הדחיפות, יאמר אותה בעל פה בפני שני עדים. עדים אלו יתעדו את שנאמר להם בהקדם האפשרי בזכרון דברים שאותו יש להפקיד אצל רשם הירושות.

מנגנוני שליטה בצוואה

חוק הירושה קובע מספר מנגנונים המאפשרים כל אחד מהם לחוד וכן תוך שילוב ביניהם, גמישות ושליטה מירביים של המצווה ברכושו וזכויותיו לאחר פטירתו.

יורש במקום יורש – סעיף 41 לחוק הירושה

באמצעות הוראה זו, יכול המצווה להורות מי ירש במקום יורש מסוים וזאת בתנאים שיקבע המצווה. לדוגמא במידה ומסיבה כלשהי אותו יורש אינו יכול לרשת או עקב תנאי שנקבע על ידי המצווה ואותו יורש אינו עומד בו.

יורש אחר יורש – סעיף 42 לחוק הירושה

המצווה יכול לקבוע מי ירש את עזבונו לאחר פטירתו של מי שירש אותו. כלומר, המצווה מוריש את רכושו לאדם א' תוך שהוא מבטיח שלאחר פטירת אדם א' יעבור לאדם ב' מה שנותר מרכושו שהורש.

יורש על תנאי דוחה – סעיף 43 לחוק הירושה

המצווה יכול לקבוע תנאים הקובעים את זכות הירושה כזכות נדחית. כלומר, הזוכה ירש את אשר הוקנה לו הצוואה רק לאחר שעמד בתנאים או שהגיעו מועדים כלשהם שנקבעו על ידי המצווה.

יורש על תנאי מפסיק – סעיף 44 לחוק הירושה

תנאי שקובע שאדם שכבר ירש, יחדל מלהיות יורש וזאת במידה והתקיים תנאי מסויים או חלף מועד מסויים.

בקשר עם האמור בעניין יורש על תנאי דוחה ויורש על תנאי מפסיק, הרי שהמצווה יכול לקבוע מי ירש את אותה הזכות שלא זכה בה אותו יורש שהפעיל את התנאי המפסיק או שלא עמד בתנאי הדוחה. במידה ולא נקבע היורש על ידי המצווה, קובע החוק כי זכות זו תעבור ליורשים על פי דין.

צוואה ברת קיום

בעת עריכה מקצועית של צוואה, עיקר תשומת הלב תופנה (מעבר כמובן לניסוח שיאפשר להגשים את רצונו של המצווה) לניסוחים מדויקים שיאפשרו ביצוע אופרטיבי של הוראותיה וכן לעמידה בתנאים שנקבעו בחוק ובפסיקה, אשר ימזערו למינימום את האפשרות שאותה צוואה תהיה ברת פסילה או חסרת תוקף בעתיד. כך למשל, במצבים מסוימים, יש להקפיד על קבלת אישורים רפואיים המעידים על יכולתו הקוגנטיבית של המצווה טרם חתימת הצוואה וכן במקרים נוספים יעשה שימוש בצילום וידיאו של מעמד חתימת הצוואה.

מצבים בהם כדאי לערוך צוואה

  • במהלך החיים הענקת לאחד מילדיך סכומים כסף משמעותיים או רכוש ואתם מעוניינים לאזן הענקות אלו אל מול רצונכם להעניק גם לילדים האחרים.
  • אחד מילדיך סייע לך כלכלית והעביר לך סכומי כסף משמעותיים והנך מעוניין/ת לקזז סכום כסף לטובתו מסך הירושה.
  • אם אינך נשוי / נשואה, אך העניין עדיין לא הוסדר בהתאם לחוק. ללא צוואה בן זוגך לשעבר עלול לזכות בחלק מרכושך.
  • אם נישאת בשנית ויש לך ילדים מנישואיך הקודמים כאשר גם לבת זוגך החדשה יש ילדים משלה. במידה ולא תערוך צוואה הרי שבהתאם להוראות חוק הירושה, מחצית מרכושך תעבור לבת זוגך החדשה ולאחר מכן לילדיה. באמצעות צוואה תוכל להבטיח שהרכוש יעבור לילדיך.
  • במידה ואתם מעוניינים להוריש לנכדיכם ובעצם לכל אדם שאינו ממשפחתכם הקרובה (בהתאם לסדר ההורשה בחוק הירושה).
  • במידה ורכושך כולל נכסים רבים שעלולים לייצר קונפליקטים משפחתיים ומלחמות ירושה.
  • ניתן לחשוב על מצבים רבים נוספים אשר בגינם כדאי לערוך צוואה ובעניין זה יש לזכור את עיקרון הבסיס לפיו במידה ולא נוסחה צוואה הרי שהרכוש והזכויות שלכם יחולקו בהתאם להוראות חוק הירושה וזאת ללא אפשרות לשינוי.
  • בני זוג – חתימת צוואה הדדית אשר תבטיח שמירה על היציבות הכלכלית, רמת החיים של בן הזוג הנותר בחיים וכן אפשרות  העברה "מסודרת" של נכסי בני הזוג, לצאצאיהם המשותפים.

לסיכום, לצורך תכנון הורשה נכון ומניעת משברים – צוואה היא הדרך הנכונה.

צוואה

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאירו פרטים:

עוד בנושא

מקרקעין

ייצוג מוכרים ורוכשים בעסקאות נדל"ן. הסכם למכירת דירה / נכס מקרקעין. הסכם לקניית דירה / נכס מקרקעין. העברת זכויות בנכס מקרקעין בירושה. דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין. הסכמי שכירות נכסי מקרקעין.

קרא עוד »
צוואה הדדית
צוואה הדדית

מהי צוואה הדדית? צוואה הדדית היא צוואה הנערכת על ידי בני זוג המסתמכים האחד על צוואתו של השני בהתחייבות הדדית ביניהם. צוואה זו יכולה להיעשות במסמך אחד שיקרא צוואה הדדית משותפת או

קרא עוד »
דילוג לתוכן